En telefon er alt som skal til

a ​+47 926 27 111

Hurtig og presis kabelgrøft er en av våre spesialiteter!

Ved å alltid bruke spesialisert utstyr sikrer vi at alle typer oppdrag gjennomføres med størst mulig presisjon og høyest mulig effektivitet.


Et oppdrag er ikke ferdig før alle spor etter graving er borte. Effektivt utstyr er derfor like viktig etter at hullene er tettet.Ved effektiv graving og minimalt påvirkning på området tett på grøften, kan mange meter kabel legges i hvert strekk uten at øvrig infrastruktur berøres.Subscribe to our
​e-newsletter

Ring oss nå:
+47 926 27 111